Monthly Archives: July 2014


Dylatowanie wymurówek ogniotrwałych

Dylatowanie wymurówek ogniotrwałych to umożliwienie elementom wymurówki swobodnej ekspansji cieplnej. Przemądrzale to brzmi, ale każdy z nas wie, że ogrzewana materia w pewnym zakresie temperatur rozszerza się. Zdarzają się pewne anomalie, ale nie zmienia to generalnej zasady. Zjawisko to w szczególności dotyczy materiałów „zawodowo” poddawanych dużym zmianom temperatury. Często spotykam się z pytaniem: co się stanie, jeżeli cegle uniemożliwimy powiększenie wymiarów? Udostępnij


Materiały ogniotrwałe pękają?

Sprawa wiąże się mocno z tematem dylatacji (tu). Pękanie może mieć kilka przyczyn, a głównie dwie. Jedna to skutek ogólnie pojętych zjawisk korozyjnych. Zły dobór materiału powodowany niewiedzą lub (głównie tak jest) ekonomią powoduje w efekcie występowanie w strukturze materiału miejscowych naprężeń na skutek przemian fizykochemicznych części składników fazowych. Materiał nigdy nie jest jednorodny. Składniki te nie mają najczęściej jednakowych parametrów, […]