UNICO Nemo 6XL TopECO


UNICO Nemo 6XL TopECO

UNICO Nemo 6XL TopECO – zupełna nowość na rynku Polskim. Wkład kominkowy wodny z zintegrowanym wymiennikiem wodnym, instalowanym na wkładzie kominkowym. Płaszcz wodny – umieszczony został nad komorą paleniskową, jako osobna zdejmowana nasada wodna. Umieszczenie wymiennika wodnego nad paleniskiem umożliwia uzyskanie wysokiej sprawności – 87% i bardzo niskiej emisji CO, która kwalifikuje palenisko do elitarnego grona wkładów spełniających surowe normy certyfikatu […]

UNICO Nemo 6 XL – TopECO