UNICO Dragon X


UNICO Dragon X paleniska kominkowe, dawniej nazywane paleniskami zduńskimi,  przeznaczone są do pracy z akumulacyjnymi wymiennikami ciepła.

Wkłady kominkowe Dragon X mają za zadanie czysto i optymalnie spalać drewno i zasilać wymienniki ciepła spalinami o podwyższonej temperaturze. Spalinami z duża ilością energii cieplnej. Spaliny takie muszą być „czyste”, gdyż sprawność wymienników zależy również od czystości powierzchni wymiany (przekazywania) ciepła.

Super czyste spaliny z dużą ilością ciepła gwarantują paleniska z przemyślaną konstrukcją. Najistotniejszym czynnikiem w paleniskach kominkowych (zduńskich), jest rodzaj zastosowanej ceramiki i przemyślana konstrukcja paleniska – wkładu kominkowego.

Kontakt w sprawie wycen instalatorskich, w godzinach pracy firmy:

600 601 384

600 601 385

dział techniczny: 602 259 809

lub za pomocą formularza kontaktowego

Dragon X to palenisko kominkowe dolnego spalania, będące źródłem ciepła ekologicznych układów ogrzewania konwekcyjnego i centralnego ogrzewania wodnego.

Wyposażone w dedykowane odbiorniki ciepła ze spalin, umożliwia uzyskiwanie wysokich, nieosiągalnych w tradycyjnych układach, sprawności i poziomu czystości spalania.

UNICO Dragon X - palenisko kominkowe
Palenisko 95 % sprawności uzyskuje w współpracy z wymiennikami ciepła.

Zalecane wymienniki do Dragona X

Dedykowane przez naszą firmę akumulacyjne wymienniki ciepła serii HOPPER, do współpracy z UNICO Dragonem X
Kominki UNICO - wymienniki akumulacyjne HOPPER
Wszędzie, gdzie jest ograniczona ilość miejsca na budowę kominka, zalecamy instalację wymiennika HOPPER nastawka.

UNICO Dragon X – powrót do zdrowego i ekologicznego ogrzewania

Dragon XW Dragonie X zastosowano innowacyjną konstrukcję komory spalania, w której wylot spalin do czopucha znajduje się, nie jak w klasycznym palenisku w górnej części, lecz na poziomie podłogi (dolne spalanie). Spaliny zmuszone są do przejścia przez warstwę żaru o temp. powyżej 1000°C ulegając niemal całkowitemu dopaleniu. Do atmosfery emitujemy czyste spaliny, z minimalną zawartością CO, NOx, smoły oraz sadzy.

Wkład kominkowy UNICO Dragon X ma po prostu optymalnie spalać drewno i “wytwarzać” czyste spaliny o podwyższonej temperaturze z duża zawartością energii cieplnej. Palenisko to przeznaczone jest do współpracy z wymiennikami wodnymi i wymiennikami akumulacyjnymi. Podczas konstrukcji i testów paleniska Dragon X, szczególną uwagę zwrócono na czystość spalin.

Czyste spaliny to podstawa, gdyż sprawność wymienników zależy również od czystości powierzchni wymiany (przekazywania) ciepła.

Palenisko kominkowe UNICO Dragon X

Dragon X zalety

  • wydajny i ekologiczny proces dolnego spalania
  • bardzo wysoka sprawność 95%
  • recyrkulacja spalin podczas rozpalania
  • czyste spaliny, brak sadzy
  • niska zawartość tlenków azotu dzięki spalaniu przy niskim współczynniku nadmiaru powietrza
  • możliwość tradycyjnego spalania górnego
  • możliwość dokładania drewna na żar bez zakłócania procesu spalania.
  • możliwość stosowania drewna o wyższej wilgotności (niezalecana, po rozpaleniu suchym opałem)
  • możliwość stosowania praktycznie każdego paliwa stałego, w tym, sporadycznie, węgla kamiennego (przy zastosowaniu systemu ogniotrwałego REFRABOX)
  • odzyskiwanie energii traconej na odparowanie wilgoci z paliwa (przy zastosowaniu wymiennika wodnego)

Konstrukcja i wygląd zewnętrzny Dragona X jest cały czas udoskonalany, tak wiec prezentowane zdjęcia mogą się różnić od aktualnego wyglądu końcowego produktu.

 

Udostępnij