Płyty szamotowe gdzie stosować

Płyty szamotowe, gdzie stosować

Płyty szamotowe to nadal jeszcze popularny materiał ogniotrwały. Proces produkcji tego materiału ceramicznego polega na jego formowaniu, suszeniu i wypalaniu w wysokiej temperaturze.